meme.jpg

SANEP: Agresivita žáků a nedostatečná autorita učitelů je vážný problém, míní většina Čechů, která podporuje i udělení statut veřejného činitele kantorům

Ilustrační foto - MS Office
Ilustrační foto - MS Office
ČR - 28. 3. - Jako signál většinové části populace, že je nutné řešit rostoucí agresivitu žáků a nedostatečnou autoritu kantorů, lze interpretovat aktuální exkluzivní průzkum společnosti SANEP, v němž je většinově podporováno i řešení tohoto stavu udělením pedagogům statut veřejného činitele.

I přesto, že ministerstvem školství zvažovaná forma ochrany učitelů před agresivními žáky udělením pedagogům statut veřejného činitele, na něž by se tak vztahovala stejná práva jako na policisty, je do určité míry velice diskutabilním opatřením, souhlasí s tímto návrhem v souhrnu 67,3 % dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace.

Názor, že by učitelé měli pro získání větší autority být pod právní ochranou v podobě statutu veřejného činitele, sdílí 36,1 % dotázaných. Třetinová část veřejnosti (33,5 %) je však toho názoru, že by si učitelé měli získat větší autoritu vlastními silami. Názor, že pro získání větší autority je nutné, aby učitelské povolání vykonávaly psychicky silné osobnosti, pak sdílí 21,2 % dotázaných.

Jako zásadní problém obecně ve vztahu ke kantorům vnímá nedostatečnou autoritu kantorů ze strany žáků a rodičů 42,4 % respondentů. Zvyšující se agresivita žáků je pak zásadním problémem v této otázce pro 32,7 % dotázaných. Na nedostatek kvalitních a kvalifikovaných kantorů pak poukazuje 13,4 % dotázaných.

S tvrzením, že kantoři působící v rámci českého školství pracují pod velkým psychickým tlakem a za malé peníze, souhlasí 27,8 % dotázaných. S tvrzením, že kantoři jsou zcela nedocenění a bez celospolečenské prestiže, souhlasí 15, 8% respondentů a názor, že čeští pedagogové odvádějí adekvátní práci odpovídající platovému ohodnocení, sdílí 15,5 % dotázaných. Tvrzení, že kantoři za relativně malé peníze odvádějí velký kus dobré práce, sdílí 11,5 % respondentů.

Celkově lze výsledky exkluzivního šetření společnosti SANEP interpretovat jako snahu veřejnosti nalézt vhodné řešení pro větší právní ochranu kantorů, kteří pracují pod velkým psychickým tlakem, a to za neadekvátních finančních podmínek. Veřejnost tak dává najevo, že si práce pedagogů váží a že je nutné učinit vše pro zvýšení prestiže a respektu kantorského povolání.

Exkluzivní průzkum byl proveden ve dnech 25. - 27. 3. 2014 na vybrané skupině 3544 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-70 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 220 tisíc registrovaných uživatelů 11.409 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5 %. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Více na http://www.sanep.cz.

SANEP je partnerem Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze a výzkumného záměru Governance v kontextu globalizované společnosti a ekonomiky, a dále je členem mezinárodní aliance výzkumných agentur AIMRI (Alliance of International Market Research Institutes).Zdroj: Královéhradecké noviny/ČTK

28.03.2014 22:47:01
prof.im
POČASÍ
AKTUÁLNÍ AKCE V KRAJI
Načítám data...
Další akce v Královehradeckém kraji

Informuji.cz = Akce a kultura v ČR
NABÍDKY PRÁCE


Více na stránce Nabídka práce Náchod serveru kurzy.cz.
Více na stránce Hypotéky serveru kurzy.cz.
Více na stránce Vybrali jsme serveru kurzy.cz.
Více na stránce Daně a účetnictví serveru kurzy.cz.


Královéhradecké noviny

Zpravodajství

Města

.
© 2013 - 2018 Královéhradecké noviny
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one