Tiskové vyjádření k nařčení týkajícího se výběrového řízení na magnetickou rezonanci pro ON Náchod a. s.

Oblastní nemocnice Náchod, zdroj: Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.
Oblastní nemocnice Náchod, zdroj: Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.
NÁCHOD - Dne 25. 3. 2019 byl na zpravodajském serveru idnes.cz v mutaci pro Hradecký kraj vydán článek s titulkem Poslanec Plzák obvinil nemocnici z pletich při nákupu magnetické rezonance. Článek obdobného znění a s obdobným titulkem (byť zřejmě redakčně zkrácen) byl poté vydán dne 26. 3. 2019 v tištěné verzi deníku Mladá fronta DNES pro Hradecký kraj. Informace obsažené v těchto článcích, kterými poslanec Pavel Plzák útočí na Oblastní nemocnici Náchod, jsou však nepravdivé a natolik závažné, že se nemocnice musí důrazně proti jejich vyznění ohradit.
V první řadě, pan poslanec Oblastní nemocnici Náchod nekontaktoval a před vznesením svých závažných obvinění si nevyžádal od žádného ze zaměstnanců či členů vedení nemocnice informace k průběhu veřejné zakázky. Přesto přijímá a veřejně prezentuje závěry a závažná podezření k průběhu veřejné zakázky na pořízení magnetické rezonance pro ON Náchod a.s. Jím prezentované informace tedy zjevně nepochází z veřejných zdrojů, neboť ani nebyly dosud prezentovány. Vyznění jeho vyjádření ve vztahu k „preferované“ a „nepreferované“ firmě poté naznačují, že se jedná o informace získané spíše jednostranně (např. od některého z účastníků řízení).
 
Pokud by se totiž pan poslanec nestranně a objektivně seznámil s průběhem veřejné zakázky, seznal by, že nejenže nedochází k preferenci žádného z účastníků, ale rovněž že jeho přirovnání ke „Karlovarské losovačce“ je zcela neadekvátní. Nemocnice Náchod se v celé zakázce chová transparentně, žádné losování neprobíhá, naopak veškerá rozhodnutí vydává jmenovaná hodnotící komise, složená nejen ze zástupců nemocnice, ale rovněž zástupců Královéhradeckého kraje, za přítomnosti přizvaných odborníků. Rozhodnutí jsou řádně protokolována a protokoly jsou součástí dokumentace veřejné zakázky.
 
Vysloveně nepravdivá jsou poté následující vyjádření pana poslance Plzáka:
 
  • „Nemocnice Náchod byla překvapena cenou „nepreferovaného“ dodavatele“ – Nemocnice ceny dodavatelů dopředu nezná a záleží zcela na nich, jakou cenu nabídnou. Nemocnice ji poté vyhodnotí a nabídku dodavatele začne posuzovat z pohledu splnění podmínek zadávací dokumentace, což se tak stalo.
  • „Čtyři měsíce se nic nedělo, zadavatel nereagoval a nevyhlásil výsledky soutěže.“ – Zde se jedná o lživé vyjádření, protože jakmile nemocnice zjistila možné nesplnění podmínek zadávací dokumentace ze strany dodavatele, opakovaně jej v průběhu těchto 4 měsíců vyzvala k vysvětlení nabízeného plnění. Na základě těchto poskytnutých vysvětlení nemocnice zjistila, že došlo k nejednoznačnému nastavení zadávacích podmínek. Celé rozhodování nemocnice bylo ztíženo a prodlužováno také skutečností, že dodavatel základní údaje pro posouzení odmítal sdělit s odkazem na obchodní tajemství.
  • „Expert je znám v odborných kruzích svou specializací na jednu ze zúčastněných firem.“ – Zde se jedná čistě o spekulaci. Nemocnice nemá žádné informace o tom, že by kdokoliv ze členů odborné komise měl mít jakékoliv vazby na dodavatele, které by mohly nebo měly mít vliv na posuzování nabídek.
 
Byla to právě Oblastní nemocnice Náchod, která odhalila možné nejasné nastavení zadávacích podmínek. Žádný z účastníků se na tuto skutečnost v průběhu lhůty pro podání nabídek nedotazoval a tato skutečnost byla zjištěna až po podání nabídek. Nemocnice Náchod proto přistoupila ke zrušení zakázky, čímž umožní vyhlásit nové řízení se změněnými zadávacími podmínkami tak, aby se zakázky na magnetickou rezonanci mohl účastnit co největší počet dodavatelů, včetně účastníka, kterého pan poslanec označuje jako „nepreferovaného“. Jestliže bude mít Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na postup Oblastní nemocnice Náchod jiný náhled a zruší rozhodnutí nemocnice o zrušení výběrového řízení, bude samozřejmě nemocnice tento závěr respektovat a přijme další adekvátní postup.
 
S ohledem na závažnost obvinění pana poslance Plzáka Oblastní nemocnice Náchod předpokládá, že pan poslanec obratem podal trestní oznámení k zahájení trestního řízení, které jeho obvinění potvrdí nebo vyvrátí. V opačném případě bude nemocnice požadovat omluvu a zdržení se dalších zásahů do své pověsti, protože v průběhu zakázky vždy postupovala maximálně transparentně, v souladu s péčí řádného hospodáře a dle litery zákona, aniž by kteréhokoli z dodavatelů preferovala.
 
Na závěr bychom rádi podotkli, že se nás velmi dotýká kritika práce všech členů hodnoticí komise, jakožto i zaměstnanců, kteří měli a mají s přípravou tohoto výběrového řízení nějaké dočinění. Sám zákon nastavuje parametry, podmínky i termíny průběhu i hodnocení zakázky, čímž jsme jako zadavatel samozřejmě vázáni. Časové rozmezí několika měsíců je tedy v rámci zakázky naprosto legitimní. A v neposlední řadě má naše nemocnice zájem na co nejbližším zprovoznění magnetické rezonance, protože ta v rámci námi poskytované péče bohužel dosud chybí.
 
 
Ing. Ivana Urešová, MBA,
statutární ředitelka Oblastní nemocnici Náchod a.s.Zdroj: Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.
29.03.2019 14:11:11
prof.im
POČASÍ
AKTUÁLNÍ AKCE V KRAJI
Zdroj: Město Dobruška
Zdroj: Město Dobruška
Načítám data...
Další akce v Královehradeckém kraji

Informuji.cz = Akce a kultura v ČR
NABÍDKY PRÁCE


Více na stránce Nabídka práce Vrchlabí serveru kurzy.cz.
Více na stránce Hypotéky serveru kurzy.cz.
Více na stránce Vybrali jsme serveru kurzy.cz.
Více na stránce Daně a účetnictví serveru kurzy.cz.


Královéhradecké noviny

Zpravodajství

Města

.
© 2013 - 2019 Královéhradecké noviny
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one