Úřad pro civilní letectví upravil podmínky pro lety nad Krkonošským národním parkem

Zdroj: KRNAP, foto: Jakub Kašpar
Zdroj: KRNAP, foto: Jakub Kašpar
VRCHLABÍ - S novelou zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, která vstoupila v účinnost v červnu 2017, začal platit zákaz létání nad územím národního parku v rozporu s podmínkami stanovenými v opatření obecné povahy Úřadu pro civilní letectví (ÚCL). Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti 28. února 2019.
Opatření obecné povahy ÚCL čj. 9823-18-701 ze dne 24. 9. 2018 s účinností od 28. 2. 2019 vymezuje omezený prostor LK3 KRNAP s minimální výškou letu letadel 1 000 ft (300 m) nad nejvyšší překážkou v okruhu 600 m od letadla. 
 
Omezení vstupu do vzdušného prostoru se nevztahuje na:
• Lety policejní
• Lety vojenských letadel
• Lety letecké záchranné služby bezprostředně související se záchranou lidského života a IZS
• Lety za účelem pátrání a záchrany
• Lety provádějící leteckou hasičskou činnost
• Lety bezmotorových letadel
• Vzlety a přistání bezmotorových letadel po povolení uživatele prostoru
• Lety bezpilotních letadel po povolení uživatele prostoru
 
Letecký provoz je pro ptáky obecně rušivý. Hodnocení vlivu dopravního hluku na ptáky se věnuje řada studií, dokládajících zejména negativní dopady na akustickou komunikaci mezi ptáky, zvýšený stres dotčených jedinců či vyšší riziko jejich predace (např. Reijnen  et al. 1995, Garniel et al. 2007, Ruddock & Whitfield 2007, Garniel & Mierwald 2010 aj.). Jedna z nejrozsáhlejších studií (Garniel et al. 2007) hodnotí vliv hluku na 132 ptačích druhů a mezi velmi citlivými na hluk uvádí i řadu druhů hnízdících v Krkonoších, např. v okolí Sněžky (tetřívek obecný, kulíšek nejmenší, sýc rousný, datel černý, bělořit šedý a další). Dva z nich (tetřívek obecný, sýc rousný) studie dokonce zařazuje do skupiny 12 vůbec nejcitlivějších druhů k vlivu hluku na jejich funkční existenci, s kritickou hladinou hlukového zatížení 47 dB pro noční a 52 dB pro denní druhy. 

Na základě tohoto ustanovení byl na začátku roku 2018 vznesen požadavek Ministerstva životního prostředí, sekce ochrany přírody a krajiny, na vymezení uvedeného omezeného prostoru nad územím Krkonošského národního parku, který vyústil v přijetí citovaného opatření obecné povahy. 
 
 
Další informace o aktuálním dění na území Krkonošského národního parku i v jeho okolí najdete na facebookovém profilu http://www.facebook.com/spravakrnapTisková zpráva
Zdroj: Krkonošský národní park

 
01.03.2019 15:31:39
prof.im
POČASÍ
AKTUÁLNÍ AKCE V KRAJI
Načítám data...
Další akce v Královehradeckém kraji

Informuji.cz = Akce a kultura v ČR
NABÍDKY PRÁCE


Více na stránce Nabídka práce Vrchlabí serveru kurzy.cz.
Více na stránce Hypotéky serveru kurzy.cz.
Více na stránce Vybrali jsme serveru kurzy.cz.
Více na stránce Daně a účetnictví serveru kurzy.cz.


Královéhradecké noviny

Zpravodajství

Města

.
© 2013 - 2019 Královéhradecké noviny
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one