Vdovský a vdovecký důchod nenáleží v té výši jako důchod, který pobírala zesnulá osoba

Ilustrační foto - MS Fotolia
Ilustrační foto - MS Fotolia
ČR/Praha - 5. 11. - Pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení se nejednou setkávají např. s mylným názorem, že pozůstalé manželce nebo manželovi, bude vyplácen důchod ve stejné výši, jako pobírala zesnulá osoba. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vysvětluje, na čem výše vdovského a vdoveckého důchodu závisí. Pobírání vdovského nebo vdoveckého důchodu nijak neomezuje výdělečnou činnost vdovy nebo vdovce.

Kolik činí vdovský/vdovecký důchod?

Stejně jako se starobní a invalidní důchod skládá ze dvou částí - tj. procentní a základní výměry - je tomu tak i v případě vdovského nebo vdoveckého důchodu. Výšeprocentní výměry vdovského nebo vdoveckého důchodu činí 50 % procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měla nebo by měla nárok zesnulá osoba v okamžiku úmrtí. Základní výměra vdovského a vdoveckého důchodu je stejná jako u ostatních druhů důchodů a činí v roce 2013 Kč 2 330 (výši určuje zákon). Procentní výměra se zjednodušeně zjišťuje z dosahovaných výdělků a získané doby pojištění.

Příklad č. 1:

Žena, která ovdověla, pracuje, nepobírá žádný důchod. Její zemřelý manžel pobíral starobní důchod, který k datu úmrtí činil 14 530 Kč měsíčně, z toho 12 200 Kč činila procentní výměra a 2 330 Kč základní výměra. Ženě tedy bude náležet procentní výměra vdovského důchodu ve výši 6 100 Kč (50 % z 12 200 Kč). Vdovský důchod ženy bude vč. základní výměry 2 330 Kč činit celkem 8 430 Kč měsíčně.

Příklad č. 2:

Muž, který ovdověl, nepobírá žádný důchod. Jeho zemřelá manželka také nepobírala žádný důchod, důchodového věku pro starobní důchod ještě nedosáhla. Procentní výše jejího invalidního důchodu, na který by měla nárok v době smrti, by činila 10 228 Kč měsíčně. Procentní výměra vdoveckého důchodu muže bude tedy činit 50 % této částky, tj. 5 114 Kč, a základní výměra 2 330 Kč, vdovecký důchod bude muži náležet ve výši 7 444 Kč měsíčně.

 

Jaká je výše vdovského/vdoveckého důchodu, pokud vdova/vdovec pobírá již důchod starobní nebo invalidní?

Dojde-li k souběhu nároků na výplatu vdovského či vdoveckého důchodu a starobního nebo invalidního důchodu, vyplácí se vyšší důchod v plné výši (včetně základní výměry) a z nižšího důchodu polovina procentní výměry. Je-li výše obou důchodů stejná, krátí se na polovinu procentní výměra vdovského či vdoveckého důchodu.

Příklad č. 3:

Žena pobírá starobní důchod 12 270 Kč měsíčně, z toho 9 940 Kč činí procentní výměra a 2 330 Kč základní výměra. Zemřelému manželovi náležel k datu úmrtí starobní důchod ve výši 15 470 Kč měsíčně, z toho 13 140 Kč činila procentní výměra a 2 330 Kč základní výměra. Ženě po manželovi náleží vdovský důchod a jeho výše činí polovinu procentní výměry, tedy 6 570 Kč (50 % z 13 140). Procentní výměra starobního důchodu ženy činí 9 940 Kč - je tedy vyšší, než procentní výměra vdovského důchodu. Ženě proto při souběhu důchodů bude vyplácena částka ve výši 15 555 Kč měsíčně, protože:

  • procentní výměra starobního důchodu náleží v plné výši, tj. ve výši 9 940 Kč měsíčně,
  • základní výměra ve výši 2 330 Kč měsíčně náleží pouze jednou, a to ke starobnímu důchodu,
  • 50 % procentní výměry vdovského důchodu (tj. 50 % z 6 570 Kč) činí 3 285 Kč měsíčně.

 

Bližší vysvětlení týkající se vdovského nebo vdoveckého důchodu v konkrétních případech podají každý pracovní den pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení nebo call centra pro důchodové pojištění na telefonním čísle 257 062 860.

K 30. 9. 2013 vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení celkem 564 235 vdovských důchodů (z toho bylo 533 329 vypláceno v souběhu se starobním nebo invalidním důchodem) a 97 218 vdoveckých důchodů (z toho bylo 90 816 vypláceno v souběhu se starobním nebo invalidním důchodem). Průměrná výše vdovského důchodu vypláceného sólo činila k 30. 9. 2013 7 216 Kčprůměrná výše sólo vdoveckého důchodu 6 218 Kč. Průměrná výše souběhu vdovského a starobního nebo invalidního důchodu činila Kč 11 855 a průměrná výše souběhu vdoveckého a starobního nebo invalidního důchodu činila Kč 13 449.Zdroj: Královéhradecké noviny/ČSSZ

05.11.2013 21:55:39
prof.im
POČASÍ
AKTUÁLNÍ AKCE V KRAJI
br.jpg
Načítám data...
Další akce v Královehradeckém kraji

Informuji.cz = Akce a kultura v ČR
NABÍDKY PRÁCE


Více na stránce Nabídka práce Trutnov serveru kurzy.cz.
Více na stránce Hypotéky serveru kurzy.cz.
Více na stránce Vybrali jsme serveru kurzy.cz.
Více na stránce Daně a účetnictví serveru kurzy.cz.


Královéhradecké noviny

Zpravodajství

Města

.
© 2013 - 2018 Královéhradecké noviny
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one